Sparťan

Projekt „Sparťan“ je zaměřen na celkové vzdělávání žáků základních škol,prováděné technikou tělesných cvičení, a je uskutečňován ve spolupráci se základní a mateřskou školou Kašperské Hory.

Žáci jsou vedeni v souladu s jejich aktuálními dispozicemi tak, aby jejich organizmus byl komplexně rozvíjen. Zásadním požadavkem je zachování zdraví žáků. Postupováno je od základů. Systematicky vedená cvičení jsou zaměřena na sílu a obratnost, mobilitu a celkový tělesný rozvoj.